כשרות – רגילה   

היוצרים 16 אור יהודה 03-6345500

ניתן לערוך אירוע בד"צ מהדרין בתיאום עם מנהל מחלקת הכשרות
הרב יאיר מתוקי,
טלפון – 050-3275048